Internationella Engelska Skolan

Etablering av IES Luleå senareläggs

Efter att under en tid ha fört en dialog med såväl kommun som länsstyrelse för att lösa de utestående frågorna om byggnaden i Södra Hamnen har IES i samråd med Diös kommit fram till att det inte längre är möjligt att öppna skolan i den avsedda fastigheten. En process för att hitta en alternativ bättre lämpad fastighet och som också eventuellt kan rymma en större skola för årskurserna F-9 påbörjas, men medför att starten för IES Luleå senareläggs.

School Blog

No posts available.

Vi anställer! Läs mer...
Vi anställer! Läs mer...