Internationella Engelska Skolan

Welcome to Internationella Engelska Skolan Luleå

A safe, calm environment where teachers can teach and students learn.

 

Från rektorn

From the Principal

Kom och arbeta med oss

Vi börjar nu rekryteringen av de bästa lärare vi kan finna i alla ämnen. Vi räknar med att Du som söker som lärare är certifierad, från Sverige eller annat land. Vi behöver också goda medarbetare som skolsekreterare, skolekonom, sjuksköterska, med mera.

School Blog

Etablering av Internationella Engelska Skolan Luleå senareläggs

Efter att under en tid ha fört en dialog med såväl kommun som länsstyrelse för att lösa de utestående frågorna om byggnaden i Södra Hamnen har IES i samråd med Diös kommit fram till att det inte längre är möjligt att öppna skolan i den avsedda fastigheten. En process för att hitta en alternativ bättre lämpad fastighet och som också eventuellt kan rymma en större skola för årskurserna F-9 påbörjas omedelbart, men medför att starten för Internationella Engelska Skolan i Luleå senareläggs.

Vi anställer! Läs mer...
Vi anställer! Läs mer...